Կապ պահել, Contactez-nous, Contact us

Յաջորդ ուղիղ եթերը/Next live Show

Can you get your written participation in the live broadcast?
Commentaires-Comments Prayer requests
Skype: "dj.khoske"
 
-----------------------------------------------------------------------------

«Չորցած ձերքով մարդը» - "Man with withered hand" Ղուկաս/Luc 6

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

----------------------------------------------------------------------------------

Թաթուլը եւ Օրէնքը / Tatool and the Law

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

----------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Որչա՜փ սխալներ կընենք իբր հաւատացեալներ երբ կ՚սկսինք դատել եւ բամբասել ուրիշները եւ գերադասել մեր անձերը։ Այս տեսակի մեղքը դեւային է եւ քանդիչ։ Եւ եթէ չպայքարինք զզուանքով այս մեղքերու դէմ, երթալով պիտի կորսնցնենք մեր հոգեւոր զգացումները եւ պիտի կորսուինք մեր սխալ կարծիքներու մէջ։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

---------------------------------------------------------------