Կապ պահել, Contactez-nous, Contact us

Յաջորդ ուղիղ եթերը/Next live Show

You can get your written participation in the live broadcast
Commentaires-Comments Prayer requests
Skype: "dj.khoske"
 
-----------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Տարբեր Հաղորդաշարեր / Previous programs

-------------------------------------------------------------------------

Թաթուլը եւ Օրէնքը / Tatool and the Law

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

----------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Փոսին մէջ ինկած գառնուկի նման շատեր ինկած են տարբեր մեղքերու եւ կապուածութիւններու մէջ։ Շտապ դուրս պէտք է գան։ Փրկողը՝ իրենց այդ տեղէն, միայն Յիսուսն է։ Չորցած ձերքով մարդը կը ներկայացնէ փոսը ինկած մարդուն։ Յիսուս բժշկեց։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

---------------------------------------------------------------