Կապ պահել, Contactez-nous, Contact us

Յաջորդ ուղիղ եթերը/Next live Show

Can you get your written participation in the live broadcast?
Commentaires-Comments Prayer requests
Skype: "dj.khoske"
 
-----------------------------------------------------------------------------

Նախորդ Հրատարակութիւնները / Previous publications

----------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Յիսուս կը պատուէ այն բոլորին որ իսկապէս կ՚ուզեն ամբողջ սրտով մօտենալ Իրեն եւ հաղորդակցուիլ Իր հետ։Ինք կը քննէ այն սրտերը որոնք պատրաստ են զոհելու իրենց «Ես»-ը եւ կամ իրենց ամենակարեւոր ծրագիրները Իր սիրոյն համար։ Եւ այնպիսի մարդիկ շաս քիչ են այսօր։ Դուն որչա՞փ կը սիրես Յիսուսը. Ինչե՞ր պատրաստ ես զոհելու Իր սիրոյն համար։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

---------------------------------------------------------------