Կապ պահել, Contactez-nous, Contact us

Յաջորդ ուղիղ եթերը/Next live Show

Can you get your written participation in the live broadcast?
Commentaires-Comments Prayer requests
Skype: "dj.khoske"
 
-----------------------------------------------------------------------------

Թաթուլը եւ Օրէնքը / Tatool and the Law

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

----------------------------------------------------------------------------------

Նախորդ Հրատարակութիւնները / Previous publications

----------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Ամէն անգամ որ կը նայինք Յիսուսի աղօթքներուն արձանագրուած Աւետարանին մէջ, շատ բան կը սորվինք։ Կը հասկնանք որ աղօթող անձը երկնքի հետ կը միաբանուի՝ Յիսուսի պէս, եւ իր երկրի վրայ կեանքը բոլորովին կը լուսաւորուի։ Քննենք մեր աղօթքները եւ համեմատենք զանոնք Յիսուսի աղօթքներու հետ։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

---------------------------------------------------------------