Կապ պահել, Contactez-nous, Contact us

Յաջորդ ուղիղ եթերը/Next live Show 

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։
Commentaires-Comments Prayer requests
Skype : "dj.khoske"
 
----------------------------------------------------------------------------

Բորոտի բժշկութիւնը - Leprosy's healing - Mark 1.40-43

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

----------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

---------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Եթէ լաւ քննենք մենք մեզի, շատ անգամ կ՚անդրանդառնանք որ մեր հաւատքը անձնակեդրոն է։ Ամէն ինչ կը դառնայ իմ շուրջս։ Մեր հաւատքը առ Յիսուս շատ անգամ մեր անձնական պէտքերուն դրական ոժանդակութեան համար է։ Չենք հետեւիր Յիսուսի իր ինքնութեան համար այլ Իր ըրածներուն համար։ Պէտք է որ փոխուի այս մեծ սխալը։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

---------------------------------------------------------------