Բարի Եկաք

Welcome to Dj. Khoske

Յաջորդ ուղիղ եթերը/Next live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։
Commentaires-Comments Prayer requests
Skype : "dj.khoske"
 
----------------------------------------------------------------------------

Նախորդ Հրատարակութիւնները / Previous publications

----------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Մեր հաւատքի դաւանութեանը եւ իսկական հաւատքի գործի միջեւ երբեմն շատ մեծ անդունդ կայ։ Պէտք է ուղղել։ Հաւատացեալը 6 հիմնական կետերու մէջէն անցնելով կը հաստատուի եւ քրիստոնէութան դաւանութիւնը բարձր կը պահէ։ Ապաշխարութիւն / Մկրտութին, հաւատքով քալել, Սուրբ հոգիով լեցուիլ, կոչումը պահել, Սիրով յառաջանալ, հաղորդակցութիւն։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

---------------------------------------------------------------

Les vidéos en français

Regardez les vidéos précedentes en français

---------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.