Բարի Եկաք

Welcome to Dj. Khoske

Յաջորդ ուղիղ եթերը/Next live Show

You can get your written participation in the live broadcast
Commentaires-Comments Prayer requests
Skype: "dj.khoske"
 

Թաթուլ - "Թաթուլ - Մեկուսացումը / Tatool - Quarantine"

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

----------------------------------------------------------------------------------

Հարիւրապետի ծառան / Centurion's servant - Ղուկաս / Luc 7

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

----------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Հոգեգալստեան տօնին հաւագուած աշակերտները լեցուեցան Սուրբ Հոգիով եւ հասկցան թէ ին՞չ էր Աստուծոյ նպատակաը։ Նոր ժողովուրդ, Յիսոսի նմանութեամբ։ Այս է որուն համար կը գործէ Սուրբ Հոգին 2000 տարիէ ի վեր։ Երբ անհատ մը կ՚ընդունի Յիսուսը իբր իր անձնական փրկիչ, Տէր, Թագաւոր, Հովիւ, ուսուցիչ՝ Սուրբ Հոգին զինք կը պատուաստէ Աստուծոյ ընտանքի մէջ նմանցնելով Յիսուսի։ Միայն Սուրբ Հոգիով է որ մարդը կ՚ապրի իբր ճշմարիտ մարդ։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

---------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.