Բարի Եկաք

Welcome to Dj. Khoske

Յաջորդ ուղիղ եթերը/Next live Show

Can you get your written participation in the live broadcast?
Commentaires-Comments Prayer requests
Skype: "dj.khoske"
 
-----------------------------------------------------------------------------

Նախորդ Հրատարակութիւնները / Previous publications

----------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Աստուած Սուրբ է, չի նմանիր ոչ մէկ ուրիշի։ Իրեն մօտենալը եւ զինք պաշտելը բոլորովին դուրս է կրօնական ծիսաբանութիններէն։ Ինք կ՚ուզէ նաեւ որ իր ժողովուրդը սուրբ ըլլայ։ Մէկ կողմ դրուած իրեն ծառայելու։ Ամբողջ Հին Կտակարանի մարգարեները կը սպասէին այն օրուան որ այդ բանը վերջապէս կատարուի։ Եւ Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ կարելի եղաւ։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

---------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.