Բարի Եկաք

Welcome to Khoske

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Նախորդ հրատարակութիւնները / Previous Publications

-----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

-------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Անոնք որոնք կը հաւատան եւ կը սիրեն Յիսուսը առանց տեսնելու կ՚ապրին փառաւոր, անպատմելի եւ կատարեալ ուրախութիւն։ Երանելիներ ենք եթէ իրական ընդունած ենք այդ փրկութիւնը որուն համար Յիսուս մեծ գին վճարեց։ Միայն պէտք ունինք նորոգելու մեր մտածելակերպը։ Մեր հաւատքը անխախտ պահենք եւ մեր մարմինները հնազանդեցնենք Աստուծոյ խօսքին։ Յիսուս մեզ փրկեց որպէս զի երանելի եւ փառաւոր ուրախութեան մէջ՝ զինք պատուող սուրբեր ըլլանք։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

-------------------------------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.