Բարի Եկաք

Welcome to Dj. Khoske

Յաջորդ ուղիղ եթերը/Next live Show

Can you get your written participation in the live broadcast?
Commentaires-Comments Prayer requests
Skype: "dj.khoske"
 
-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Ամբողջ Աստուածաշունջը մեզ ցոյց կուտայ որ Աստուծոյ սիրտը իր ստեղծագործուեան վրայ է։ Աստուած կ՚ուզէ հանդիպիլ եւ յարաբերիլ Իր ժողովուրդին հետ։ Եւ երբ ամէն մեղք եւ արգելք վերանայ այս աշխարհէն, Աստուած վերջապէս պիտի ըլլայ իր ժողովուրդին հետ՝ եւ իր մէջ յաւիտեան։ Ամէն բանէ առաջ քու յարաբերութիւնդ մշակէ Իր հետ եւ Իր ժողովուրդին մէջ քու տեղդ վերցուր։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

---------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.