Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Թաթուլին հարցերը - Նոյի Տապանը
-----------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Կողոսի եկեղեցին արդէն կ՚ապրեր Հաւատք, Յոյս, եւ Սէր բայց Պողոս առաքեալ կ՚աղօթէ որ հաւատացեալները աւելի խորանան իրենց հաւատքին մէջ ճանաչելով զԱստուած։ Միայն Տիրոջ հետ միանալով եւ մտերիմ ըլլալով է որ հաւատացեալը կրնայ զօրանալ եւ յարատեւել մինջեւ Յիսուսի երկրորդ գալուստը։

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS