Բարի Եկաք

Welcome to Dj. Khoske

Յաջորդ ուղիղ եթերը/Next live Show

Can you get your written participation in the live broadcast?
Commentaires-Comments Prayer requests
Skype: "dj.khoske"
 
-----------------------------------------------------------------------------

Նախորդ Հրատարակութիւնները / Previous publications

----------------------------------------------------------------------------

Թաթուլը եւ Օրէնքը / Tatool and the Law

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

----------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Քանի անգամներ Յիսուս կը հրաւիրէ մարդկանց որ անձնասէր եւ անձնակեդրոն վիճակէն ելլելով ապրին Աստուածային սկզբունքով, բայց մարդը կը մերժէ։ Յիսուս «Վայ» կուտայ անոնց որ հրեայ կրօնականներու կը նմանին։ Այս ըմբոստ վիճակի մէջ մնալը աւերման կը տանի։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

---------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.