Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Baroudjian Sarkis in Russia 2-20 oct 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs
-----------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Մեր հոգին անօթի ու ծառաւ է Յիսուսի։ Անոր համար Տէրը պէտք է ՆԱԽ մեր հոգին սնուցանել ամէն բանէ առաջ։ Յիսուսն է այն երկնային ՀԱՑԸ որուն մեր հոգին կը փափաքի։ «Գործեցէք յաւիտենական կերակուրին համար։»

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS