Բարի Եկաք

Welcome to Dj. Khoske

Յաջորդ ուղիղ եթերը/Next live Show

 

Can you get your written participation in the live broadcast?
Commentaires-Comments Prayer requests
Skype: "dj.khoske"
 
-----------------------------------------------------------------------------

Նախորդ Հրատարակութիւնները / Previous publications

----------------------------------------------------------------------------

Թաթուլը եւ Թաթուլը / Tatool and Tatoul

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

----------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Վերստին ծնուած հաւատացեալը պէտք ունի միշտ Յիսուսի քայլերով յառաջանալ։ Մինչեւ այն ատեն որ մեր աձնական, ընտանեկան եւ կամ եկեղեցական օրենքներուն եւ սովորութիւններուն կը յետեւինք Յիսուսի խօսքերէն եւ Իր թագաւորութեան սկզբունքներէն առաջ, մենք միշտ հոգեւորապէս չորցած եւ անօթի պիտի ըլլանք։Մտնենք Տիրոջը ռիթմին մէջ։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

---------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.