Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Յիսուս կը յայտնուի ՄԻԱՅՆ այն տեղ որ միաբանութիւն, սէր եւ վստահութիւն կայ։ Աշակերտները մեծ օրհնութիւններ ապրեցան բայց ոչ Թովմասը։ Ու՞ր էր։ Ին՞չ կըներ։ Ինչ աւելի կարեւոր բան ուներ քան թէ իր եղբայրներուն հետ ըլլալ։ Մենք որչա՞փ կարեւորութիւն կուտանք մեր հոգեւոր եղբայր քոյրերուն։

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS