Բարի Եկաք

Welcome to Khoske

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Նախորդ Խորհրդածութիւնները

-----------------------------------------------------------------------------------

Նախորդ հրատարակութիւնները / Previous Publications

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Ամբողջ ստեղծագործութիւնը խաւարի մէջ ինկաւ մեղքի պատճառաւ. Աստուած որոշեց մարդուն տալ լոյսի իշխանութիւնը որպէս զի վտառէ խաւարին գործերը։ Հաւատքի մարդը, Քրիստոսը հագնելով (Լոյսը), պիտի մէկդի դնէ խաւարին գործերը եւ յաղթութիւն հռչակէ խաւարի իշխանին։Դուն ո՞ր իշխանութիւնով կ՚ապրիս։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

 

-------------------------------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.