Բարի Եկաք

Welcome to Khoske

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Տարբեր Հաղորդաշարեր
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Ո՜վ ծառաւցածներ Ինծի եկէք» Ըսաւ Յիսուս։ Ինքն է կեանք փոխող աղբիւրը։ Արդեօք պէտք ունին՞ք յագենալու երկնային խօսքերէն, երկնային ջուրէ՞ն։ Թող Իր Սուրբ Հոգին մեզ ամէնս ջր՛է եւ մեր ամէնօրեայ բոլոր մարզերու մէջ երկնայինին կապէ։

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-------------------------------------------------------------------------------------