Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Տարբեր Հաղոդաշարեր
-----------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Տէրը իր սուրբ արիւնով մեր անձերը գնեց, Ինք հագաւ փուշէ պսակ որ մեզի տայ օրհնութեան պսակը։ Ինքը եղաւ մեր թագը, մեր պատիւը եւ օծութիւնը որ մենք ըլլանք Իր թագը եւ պսակը։ Այս օրհնեալ պսակը ունի իր յատկանիշները։ Հաւատացեալը այն հագնելով նաեւ կը հագնի Տիրոջ ինքնութիւնը։

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS