Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Տարբեր Հաղորդաշարեր
------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Նախորդ Խորհրդածութիւնները
------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Աւետարանը Աստուծոյ արդարութիւնը եւ զօրութիւնը կը յայտնէ։ Ան որ Յիսուսը կ՛ընդունի, փրկութիւն կ՛ստանայ եւ նոր ապրելու կ՛սկսի։ Ապրիլ յաւիտենական կեանքը բայց նաեւ իր կեանքը աշխարհի վրայ՝ նոր սկսբունքով։ Արդարացած ըլլալով այլեւս հաւատացեալը պիտի ապրի ՀԱՒԱՏՔՈՎ։ Սորվինք ապրիլ հաւատքով։

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS