Բարի Եկաք

Welcome to Dj. Khoske

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs 

-------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Տարբեր Հաղորդաշարեր / Previous programs

----------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Յիսուս կ՚ազդարարէ Թիւատիրի եկեղեցին որուն մէջ կան սխալ վարդապետութիւն սորվեցնողներ։ Որչա՜փ կարեւոր է մեզի Աստուծոյ Խօսքը լաւ սերտել եւ քննարկել որպէս զի սխալ ուսմունքներու մէջ չմոլորիք։ Ուշադիր ըլլանք որմէ եւ որտեղից ենք ստանում մեր հոգեւոր սնունդը։ Օրհնուած ունկնդրութիւն։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

-------------------------------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.