Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Տարբեր Հաղոդաշարեր
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Էմաւուսի աշակերտները յարուցեալ Յիսուսի հետ քալեցին. Իր խօսքերը լսեցին եւ Իրեն ծառայեցին առանց զինք ճանաչելու։ Ին՜չ դժբախտութիւն հաւատացեալին համար։ Յիսուս կը հրաւիրէ ամէն մէկ մարդ Իր հետ սեղան նստի. Իր հետ աւելի մօտենայ...

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS