Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

------------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելոց։ Իր յարութիւնը հաւատացեալին կեանքին մէջ մեծ ազդեցութիւն ունի։ Ոչ թէ միայն հաւատալ որ Յիսուս յարութիւն առաւ այլ նաեւ վստահիմ որ Իր յարութիւնը ինծի համար է։ Որ ես փրկուիմ, ներուիմ յարութիւն առնեմ եւ Իր գործերուն մէջ մտնեմ։ Ամէն

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS