Բարի Եկաք

Welcome to Khoske

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

---------------------------------------------------------------------------------- 

Մարկոս 1 - «Դիւահարի բժշկութիւնը» / Marc 1 "Impure spirit"

Նախորդ հրատարակութիւնները / Previous Publications

-------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Շատեր լսեցին Յիսուսի, բայց շատ քիչեր հետեւեցան իրեն։ Մարկոս Աւետարանի, Յիսուսի 3 կոչերը տարբեր մարդոց, պիտի սորվեցնէ մեզի «Հետեւէ ինծի» խօսքին խորունկ իմաստը։ Թող իւրաքանչիւրս խոնարհութեամբ եւ ճշմարտութեամբ հարց տանք մենք մեզ. կը հետեւին՞ք ԻՍԿԱՊԷՍ Յիսուս Քրիստոսի։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

-------------------------------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.