Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Չար աշխարհը իր կուսակալներով կը հետապնդեն Տիրոջ հետեւող հաւատացեալներուն գտնելու համար ոեւէ յանցանք կամ սխալ՝ զինք դատապարտելու համար։ Դանէլի, Հոբի եւ Յիսուսի օրինակը մեզ կը սորվեցնէ թէ ճշմարիտ եւ հաւատարիմ ծառան այս բաներուն մէջ յաղթական դուրս կուգայ։ Ին՞չ է գաղտիքը։

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS