Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Մատթէոս / Matthew 22 - The Parable of the Wedding Banquet

-----------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Ծննդոց / Genèse 15.7-20 - Տիրոջ խոստումները վայելելու համար պէտք ունինք, նախ եւ առաջ, Իր հետ ուխտի մէջ մտնել։ Մենք մեր բաժինը Ինքը Իր բաժինը։

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS