Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

------------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Ծաղկազարդ - Le Seigneur en a besoin… Տիրոջը պէտք է...

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS