Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Նախորդ Խորհրդածութիւնները
-----------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Երբ թշնամին կը մօտենայ շրջապատելու եւ խեղդելու, Աստուծոյ լուծումը Յիսուս Քրիստոսի միջամտութիւնն է։ Ան ճշմարտապէս պիտի հովուէ իր ժողովուրդը իմաստութեամբ եւ զօրութեամբ։ Անոր հետեւողին կեանքին մէջ հստակ տարբերութիւններ կ՛երեւնայ։

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS