Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Հայոց ցեղասպանութեան 100որդ ամեակի առթիւ՝ Արնովիլի հայ հոգեւոր երիտասարդներու ներկայացումը։

----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Տարբեր Հաղոդաշարեր
-----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Տարբեր Հաղորդաշարեր
-----------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Երբ Տիրոջ անունը կը կանչեմ, Տէրը պատասխան կուտայ։ Երբեմն երկար ժամանակ պէտք է մինջեւ որ տղմալից փոսէն դուրս գալ։ Տարբեր են պատճարները փոսին մէջ իյնալու, բայց ճշմարիտ եւ հաւատարիմ Տիրոջ զաւակին համար ՄԻՇՏ լուծում մը կայ։

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS