Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը

Դիտեցէք Տարբեր Հաղոդաշարեր
-----------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Երբ Աստուած կ՚այցելէ մէկուն՝ նպատակի մը համար է։ Ան կ՚ուզէ որ Իր զաւակները միշտ փոխուին եւ Իրեն նմանին։ Տիրոջ շարժառիթը ՍԷՐՆ է։ Որչափ ալ անհատը մեղաւոր է Տէրը նորէն պիտի այցելէ անոր։ Բայց անհատը ԻՐ որոշումը պէտք է կատարէ Տիրոջ առաջարկին առջեւ։ Սաւող թագաւոր մնաց իր անձնական նպատակին մէջ՝ եւ իր կեանքը բոլորովին փոխուեցաւ դէպի վատ, մինչդեռ Աստուած տարբեր նպատակ ուներ իրեն համար։

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS