Բարի Եկաք

Welcome to Khoske

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Նախորդ Խորհրդածութիւնները

-------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

---------------------------------------------------------------------------------- 

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Սուրբ Հոգին մարդուն՝ մեղքի անէծքէն կը տեղափոխէ օրհնութեան եւ սրբութեան։ Ինք կը գործէ մեր մէջ եւ մեզի հետ։ Ասոր համար մարդը իր ամբողջ ջամքը պէտք է ընէ (լսել նախորդ քարոզը)։Առանց սրբագործութեան ջանքերուն մարդը չի կրնար տեսնել Տիրոջ երեսը։ Մենք պէտք է ամէն վայրկեան եւ ամէն վիճակի մէջ Աստուծոյ խօսքին սկզբունքը դրոշմենք մեր սրտերուն առանց տեղի տալու մեր զգացումներուն եւ մեր վախերուն։ Այս է սրբագործութիւնը։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

-------------------------------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.