Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Տարբեր Հաղոդաշարեր
---------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Նախորդ Խորհրդածութիւնները
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Սէրը սրտի որոշում է որ կը յայտնուի գործնական շարժումներով։ Ան որ Յիսոսի սէրը ճաշակած է գիտէ ին՞չ ըսել է ճշմարիտ ՍԷՐ։ Միայն Յիսուսի հետ քալողը կարող է երկնային սէրը գործնականի վերածել։ Ապրինք իսկական քրիստոնէութիւնը. Սէր առ Աստուած, սէր մեր շուրջիններուն հանդէպ։

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS