Բարի Եկաք

Welcome to Dj. Khoske

Յաջորդ ուղիղ եթերը/Next live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։
Commentaires-Comments Prayer requests
Skype : "dj.khoske"
 
----------------------------------------------------------------------------

Նախորդ Հրատարակութիւնները / Previous publications

----------------------------------------------------------------------------

Թաթուլ եւ դպրոցը - Tatool and school

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs

----------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Չորս պատճարներ Յիսուսի այս խօսքին։ Երբ Տէրը կը փրկէ եւ կը բժշկէ մէկուն, այս կարեւոր խօսքը կ՚ըսէ - Մահիճդ առ ու քալէ։ Լսէ թէ Ին՞չ ըսել է այս խօսքը։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

---------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.