Բարի Եկաք

Welcome to Dj. Khoske

Յաջորդ ուղիղ եթերը/Next live Show

Can you get your written participation in the live broadcast?
Commentaires-Comments Prayer requests
Skype: "dj.khoske"
 
-----------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Տարբեր Հաղորդաշարեր / Previous programs

-------------------------------------------------------------------------

Նախորդ Հրատարակութիւնները / Previous publications

----------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Սուրբ Հոգին մեր մեղքերը կը վերցնէ երբ մենք կ՚ընդունինք Յիսուսը իբր մեր Տէր եւ փրկիչ։ Մենք կանչուած ենք քննել մեր ներքին ճրագը- մեր նախասիրած ծրագիրները, մեր սրտի փափաքները, մեր շարժառիթները՝ եւ հնազանդեցնել Սուրբ Հոգուն. եթէ ոչ այս վերջինը պիտի չի կարողանայ Իր գործը կատարել մեր կեանքերէն ներս։ Եւ խաւարը պիտի մնայ խաւար։

Դիտեցէք Նախորդ քարոզները / Previous sermons

---------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.