Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Baroudjian Sarkis in Russia 2-20 oct 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Նախորդ Հաղորդաշարերը / Previous programs
-----------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Յարատեւելը քրիստոնեայ հաւատացեալին հիմնական ապրումներէն մէկն է։ Բանի մը մէջ յարատեւելու համար պէտք է համոզուած ըլլալ որ այդ բանը կարեւոր տեղ կը գրաւէ իմ կեանքիս մէջ։ Շատ անգամներ կը մոռնանք որ մեր Տիրոջ հատկութիւններուն մէջ կայ յարատեւել։ Ինք կը յարատեւէ իր սիրոյ մէջ մեզի հանդէպ ամէն օր մեզ շրջապատելով եւ մեզ առաջնորդելով։Կանչուած ենք մենք ալ մեր Տիրոջ նմանելու։

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS