Բարի Եկաք

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments
Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Տարբեր Հաղոդաշարեր
-----------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Տէրը յատուկ նպատակ ունի երբ Իր ողորմութեամբ մարդուս կը կանչէ նոր կեանքին՝ Քրիստոսով։ Հայրը կը պահպանէ իր զաւակին հաւատքի մէջ որպէսզի ան չկորսուի իր ուղղութեանը մէջ։ Հաւատացեալին կայ սահմանուած ժառանքութիւն որ պիտի ստանայ Յիսուս Քրիստոսի գալստեան ժամանակ։ Շա՜տ ափսոս կըլլայ եթէ այդ օրհնութիւնէն զրկուի։

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons
-----------------------------------------------------------------------------------------

Subscribe to Khoske RSS