Բարի Եկաք

Welcome to Khoske

Ուղիղ Եթեր/Live Show

Կարող էք ձեր գրաւոր մասնակցութիւնը բերել Ուղիղ եթերի պահուն։

Commentaires-Comments Prayer requests

Skype : "dj.khoske"

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Դիտեցէք Տարբեր Հաղորդաշարեր

 ----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Պատ. Պարութճեան Սարգիսի Քարոզները

Շատեր կը փնտրեն օրհնութիւններ եւ ոչ թէ օրհնողին։ Այս սխալը շտկելու համար պէտք ունինք լաւ հասկնալու որ եթէ միայն «կաթն ու մեղրը» փնտրելու ըլլանք Աստուած մեր հետ չըլլար։ Հարց մը ողղէ դուն քեզ. Ո՞րն է արհրաժեշտ քեզի. Քու փափաքներուդ իրականացումը թէ Աստուծոյ ներկայութիւնը քո կեանքի մէջ։

Դիտեցէք Նախորդ Քարոզները / Previous sermons 

------------------------------------------------------------------------------------

No front page content has been created yet.